איסוף בולי זיכרון הדפסה
איסוף בולי זיכרון

קולקציה בולי זיכרון של בית ארגנטינה בישראל ארץ הקודש.

בין השנים 1933 ו- 1945 עשרות אלפי אנשים עברו את גבולות המקובל והפרו חוקים ונהלים קיימים במטרה לתת יד ולעזור לאנשים מיואשים. שמותיהם ומעשיהם ראויים לתזכורת מתמדת כדי שבל יישכחו מזיכרונותינו.

כדי לזכור את האנשים המופלאים הנ"ל, בית ארגנטינה בישראל, ארץ הקודש בשיתוף עם הקרן הבינלאומית ראול וולנברגת יוזמת תוכנית להנפקת בולים לזיכרון מיועדת להפיץ את התנהגות האנשים אשר בתקופת השואה הביעו לידי ביטוי את הערכים של סולידאריות ואומץ לב, כשהצילו נרדפים עם גזר דין מוות על ידי השלטון הלאומי-סוציאליסטי.

במטרה מתמדת לשמור על זיכרונם, שני הארגונים זוכרים את האנשים אשר בלטו בשל רוח הסולידאריות, יושרם ומהתנהגותם המצטיינת בעיסוקם היומיומיים.